12ο Κλινικό Φροντιστήριο
Φωτογραφικό Υλικό

 

12ο Κλινικό Φροντιστήριο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 12ο Κλινικό Φροντιστήριο με συμμετοχή των μελών του ΕΕΔΔΑΦ και φίλων.