11ο Κλινικό Φροντιστήριο
“Η δοσμένη διάγνωση και η διάγνωση που “κρύβεται” ή καθυστερεί.”
Φωτογραφικό Υλικό

 

11ο Κλινικό Φροντιστήριο

Η δοσμένη διάγνωση και η διάγνωση που “κρύβεται” ή καθυστερεί.
Οι χειρισμοί και η σημασία τους.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 11ο Κλινικό Φροντιστήριο με συμμετοχή των μελών του ΕΕΔΔΑΦ και φίλων.