12ο Κλινικό Φροντιστήριο
“Γενετικοί και Περιβαλλοντικοί παράγοντες στην Αιτιοπαθογένεια της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)”
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

 

 

Ηµεροµηνία Διεξαγωγής: 05/02/23

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 π.µ – 01:00μ.μ.

Χώρος Διεξαγωγής: Acropolis Hill / Αθήνα Μουσσών 7, Φιλοπάππου

Παρακολούθηση:
Το κλινικό φροντιστήριο µπορούν να παρακολουθήσουν τα µέλη του ΕΕΔΔΑΦ καθώς και οι συνεργάτες τους.
Η παρακολούθηση του φροντιστηρίου µπορεί να γίνει είτε µε φυσική παρουσία, είτε online µέσω της πλατφόρµας Zoom για τους συµµετέχοντες εκτός Αττικής.

Κόστος συµµετοχής:
Μέλη του δικτύου: 10 ευρώ
Λοιποί επαγγελµατίες: 20 ευρώ
Θα υπάρξει προτεραιότητα για τα µέλη του Δικτύου.

Βήµατα εγγραφής:

  • Συµπληρώνετε τη αίτηση εγγραφής που επισυνάπτεται στο τέλος του άρθρου
  • Κάνετε κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ.Λογαριασµού GR41 0172 0280 0050 2809 4455 243 Δικαιούχος: Ελληνικό Επιστηµονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος.
    Αιτιολογία κατάθεσης παρακαλώ αναφέρετε: Ονοµατεπώνυµο συµµετέχοντα -11ο Κλ.Φροντ.
  • Στέλνετε στη διεύθυνση netautism@gmail.com το αποδεικτικό κατάθεσης και την αίτηση εγγραφής

Πρόγραµµα Κλινικού Φροντιστηρίου


Συντονιστής Γ. Καραντάνος

Εγγραφές

Συντονιστής:

Γιώργος Καραντάνος – Παιδοψυχίατρος

Εισηγήσεις:

Χρήστος Ανδρούτσος – Παιδοψυχίατρος
«Αιτιοπαθογένεια της ΔΑΦ: Ο ρόλος των γενετικών παραγόντων»

Κωνσταντίνος Φρανσίς – Παιδοψυχίατρος
«Αιτιοπαθογένεια της ΔΑΦ: Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων»

Συζήτηση
«Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων σε συνάρτηση με τους γενετικούς παράγοντες»