2ο | «Πρώιμη Ανίχνευση» | 15 Ιουνίου 2016

Θεματολογία : 

Τακτικές πρώιμης ανίχνευσης ( screening) στην Ευρώπη

  •  Ε. Ταγκούλη Παιδοψυχίατρος

Μοντέλο πρώιμης παρέμβασης Denver

  • Ι.    Κατσίκα      Ψυχολόγος
  • Μ. Σαραφίδου  Ψυχολόγος

Εισαγωγή συντονισμός : Γ Καραντάνος

Τόπος :Hotel Fresh Σοφοκλέους 26 Αθήνα