3ο | «Από την προλεκτική στην λεκτική πραγματολογία» | 4 Δεκεμβρίου 2016

Κυριακή 4/12/2016 10.00 -13.00 με θέμα :

“Από την προλεκτική στην λεκτική πραγματολογία”

με εισηγητές τους λογοπεδικούς  Ι.Βογινδρούκα, Ε.Ν.Χελά, Ν.Καραμπούλα

 στο   Hotel Fresh Σοφοκλέους 26 Αθήνα