9ο | ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ: «Παιχνίδι και ΔΑΦ, αναπτυξιακές και ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις» | Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

9ο Κλινικό Φροντιστήριο 2021

Παρουσιάστηκαν οι εξής ενότητες:

(1).«Παιχνίδι στις ΔΑΦ».
Παρουσίαση: Ειρήνη Παπαδημητρίου, Παιδίατρος – Αναπτυξιακή Παιδίατρος, MD, PhDc

(2).«Παιχνίδι και ΔΑΦ: Γλωσσικές προεκτάσεις».
Παρουσίαση: Καραμπούλα Νατάσσα, Λογοθεραπεύτρια

(3).«Πραξιακός μηχανισμός και ΔΑΦ με εστίαση στο παιχνίδι».
Παρουσίαση: Μ. Τσακίρη, Εργοθεραπεύτρια SI

(4).«Παιχνίδι και ΔΑΦ, ψυχοκοινωνική προσέγγιση».
Παρουσίαση: Α. Χανιωτάκη, Ψυχολόγος

Περισσότερες πληροφορίες εδώ